Gezins-creatieve Therapie

gezins-creatieve-therapie-woerdenWerkwijze

De gezins-creatieve-therapie (afgekort GCT) is een kortdurende effectieve therapievorm voor het gehele gezin. De therapie wordt 1 x in de twee weken gegeven en heeft een cyclus van 10 bijeenkomsten. De therapie is met name gericht op het herstellen van grenzen, herstellen van hiërarchie en leren omgaan met conflicten. De behandelfocus ligt dan ook bij de ouders en niet bij het kind. Wanneer ouders leren hun taak als ouder te vervullen, zijn zij beter in staat om hun kinderen op te voeden. De GCT heeft een handelingsgericht karakter waarmee bedoeld wordt dat er creatieve opdrachten worden uitgevoerd met het hele gezin. In deze vorm van therapie wordt er ook gewerkt met huiswerkopdrachten. Deze zijn parallel aan de opdrachten waarmee gewerkt wordt tijdens de therapie zodat er thuis nog een keer kan worden geoefend met alle afspraken welke er gemaakt zijn.

Binnen de beschreven therapie wordt gebruik gemaakt van de interactieve methode van F. Beelen. De interactieve methode is een methode waarbij de interactie met het materiaal en de interacties van het gezin vrij letterlijk gekoppeld worden aan het gedrag in het hier en nu.

Doel

Met behulp van creatieve therapie opdrachten wordt het gezin een gestructureerde oefensituatie aangeboden om de interactiemogelijkheden uit te breiden (herstructurering). Vooral op zoek gaan naar gezondheid en sterkte van het gezin is een heel belangrijk onderdeel van deze methode.

De therapie richt zich op succeservaringen zodat het gezin ervaart dat het goed gaat tijdens de opdrachten van de therapie. Er wordt gezocht naar de blauwdruk van het gezin, naar wat werkt voor het gezin.

Opbouw van de therapie

  • Eerste bijeenkomst; observatie fase
  • Tweede bijeenkomst; activeringsfase
  • Derde en vierde bijeenkomst; stimuleringsfase
  • Vijfde bijeenkomst; inzicht gevende fase
  • Zesde t/m achtste bijeenkomst; oefenfase
  • Negende bijeenkomst; stabiliseringsfase
  • Tiende bijeenkomst; evaluatie

 

Co-therapeut

Tijdens de GCT zal er naast mij een co-therapeut aanwezig zijn. De rol van de co-therapeut is erop gericht om de kinderen te vermaken tijdens de voor- en nabespreking met de ouders. Dit gebeurt in een andere ruimte. Tijdens zo’n voorbespreking met de ouders worden er handvatten aangereikt om de opdrachten uit te leggen aan hun kinderen en worden de taken verdeeld. Op deze wijze zullen de ouders de leiding krijgen over de opdracht welke uitgevoerd zal worden tijdens de sessie(en tijdens de huiswerkopdracht). Na de uitvoering van de opdracht is er nog tijd om de sessie na te bespreken. Tijdens de sessies wordt er gefilmd, dit is uitsluitend bedoeld voor de therapeuten om de interacties nauwkeurig te kunnen analyseren ter bevordering van de therapie.

Tarieven

  • Gezins-creatieve-therapiesessie
  • à €165,00 inclusief btw per 75 minuten.

“Samen sterk!”

Reacties zijn gesloten.