Mindmap Methode

Mindmap Methode is een techniek om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt je nieuwe verbanden te zien en op andere ideeën te komen. Het doel van mindmap is het in kaart brengen van alle aspecten van een probleem of onderwerp. Het helpt je om beter te onthouden, sneller overzicht te krijgen en heel belangrijk: verbanden leggen. Het is voor scholieren een effectief leermiddel, maar ook in de psychologie een effectieve en leuke manier om leerprocessen te verbeteren, om je persoonlijke omstandigheden in kaart te brengen, je inspiratie te vergroten of je automatische patronen te doorbreken.

Toermalijn maakt gebruik van Mindmap Methode om overzicht te verkrijgen in de levenssituatie van de cliënt en de vraagstukken die daaruit voortkomen. Vanuit de onderwerpen maken we een prioriteitenlijst waarmee we aan de slag gaan. Door de vragen die ik stel komen we steeds verder tot de kern van het probleem zoals; hoe hangen klachten samen met welke factoren? wat is er aan de hand, welke oplossing, therapievorm of anderszins zouden het meest helpend kunnen zijn?

Het maken van een mindmap lijkt eenvoudig, door de intensieve vraagstelling van Toermalijn kom je in de diepere laag van de huidige problematiek. Met de blokkades gaan we aan de slag en help ik je om je persoonlijke omstandigheden in kaart te brengen. De doelstelling is om door de blokkade heen te komen en helderheid te krijgen in je persoonlijke proces en tot gepaste oplossingen te komen.

Zowel voor kinderen, pubers als volwassenen is de Mindmap Methode zeer effectief. Het is een korte en krachtige vorm om inzicht te krijgen in jouw huidige situatie. Door verbanden te leggen en overzicht te krijgen in jouw levenssituatie of de vragen die jouw bezighouden maakt het dat je, na de sessies van de Mindmap Methode weer overzicht en structuur hebt.

Met Mindmap Methode kun je creatiever maar vooral ook veel productiever te werk gaan. De Mindmap Methode zorgt ervoor dat verbanden gemakkelijker worden opgeslagen en worden versterkt. Het is gemakkelijker om enkelvoudige woorden, korte zinnen en hoofdpunten te onthouden dan volledige teksten. Een mindmap is een manier om dingen beter te begrijpen en om je prioriteiten vast te stellen. Door een mindmap te maken heb loop je minder risico om afgeleid te worden door de details.

Extra aanvulling op de Mindmap Methode:

Het doorbreken van automatische patronen kan via Rollenspel (drama-therapie) of via familieopstellingen, één op één, een extra stevige basis opleveren. Via deze methoden wordt het automatische patronen doorbreken geoefend, zodat de nieuw aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven toepasbaar zijn.

De kosten van een Mindmap sessie zijn € 82,50 inclusief btw per 60 minuten. De praktijk wijst uit dat er na 2 tot 4 afspraken al veel verandert in de situatie.

Reacties zijn gesloten.