Spel-drama Therapie

Spel-drama Therapie is toepasbaar voor iedereen!

Doen

In spel-dramatherapie is het gesprek niet het belangrijkste middel, maar de activiteit; Het doen! Een enkele activiteit maakt soms meer duidelijk dan woorden kunnen uitdrukken.

spel-dramatherapie-woerdenErvaren

Vaak is ervaring de beste manier om iets te leren. Zo leer je fietsen, niet door er over te praten maar door het te doen en te voelen. Je lichaam, je wil, gedachten en gevoelens zijn hierbij voortdurend in interactie en beïnvloeden elkaar. Bij spel-dramatherapie staat de ervaring voorop! Het gaat daarbij om het proces van ervaren en niet om een mooi of goed eind resultaat. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, erg sportief of muzikaal te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door een rollenspel verbeeld worden. Misschien ben je juist geneigd om veel te praten en ben je hierdoor het contact met je gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Effect

Spel-dramatherapie is erop gericht het probleem op het heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval te voorkomen. Het gaat hierbij om het welbevinden. Door de nieuwe ervaringen in spel-dramatherapie krijg je meer inzicht in jezelf, de ander en de wereld om je heen.

Je leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. Je kunt vaste patronen doorbreken. En de nieuw aangeleerde vaardigheden zijn toepasbaar in het dagelijks leven.

Spel-dramatherapie voor kinderen:

Kort gezegd is spel-drama therapie leren verwerken via spel. Het is geschikt voor kinderen die niet kunnen, durven of willen praten over problemen, gevoelens en moeilijkheden.

Het is een spelende therapie waarbij fantasie centraal staat, het ‘doen-alsof‘. Het kind krijgt de gelegenheid om via spel te laten zien wat hem/haar dwars zit.
De therapie biedt een veilige plaats om te oefenen in de dingen die het kind in het dagelijkse leven niet mag of niet durft. In de toneel rol kun je juist wel die dingen doen en daardoor experimenteren met de moeilijke situatie.

Spel-drama therapie is een laagdrempelige vorm van therapie omdat de verwerking van het probleem via spel verloopt. Er hoeft in de therapie niet gesproken te worden over de problematiek als het kind het niet kan of wil. Indien mogelijk wordt de therapie wel nabesproken met het kind, om zo de omschakeling naar het dagelijks leven te bevorderen.

Behandelfase

Naar aanleiding van de intake en observatie worden de therapiedoelen afgestemd op de hulpvraag. Er wordt een therapieplan gemaakt en dit wordt besproken met de ouders/verzorgers. De therapie kan bijvoorbeeld de onderlinge relatie versterken waardoor er verbetering optreedt in de omgang met elkaar.

Evaluatie

Tijdens de sessies kan de therapeut ontdekken waar de problematiek of blokkade zich precies bevindt. Bij een tussentijdse evaluatie, met de ouders/verzorgers, wordt er een vertaalslag gemaakt van wat het kind in de therapiesessies laat zien. Hierdoor wordt er inzicht verkregen in de situatie waardoor er met opvoedkundige handreikingen en andere oefeningen thuis verder gewerkt kan worden.

Binnen spel-drama therapie wordt er o.a. gebruik gemaakt van verschillende theater werkvormen en expressie technieken zoals;

 • Rollenspel
 • werken met theatertekst
 • poppenspel
 • improvisatiespel
 • Storytelling
 • Werken met de Roos van Leary
 • Maskers maken
 • Schminken
 • Fantasieverhalen
 • Decors bouwen
 • Muziek
 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen

De kosten voor een sessie zijn € 82,50 inclusief btw. per 60 minuten.

Reacties zijn gesloten.